Waarom medezeggenschap?

Inzicht op de werkvloer

De bestuurder heeft regelmatig overleg met de ondernemingsraad. De ondernemingsraadsleden kennen de werkprocessen en weten wat de werknemers bezighoudt en vertaalt dit naar de bestuurder.

Gezamenlijk belang

De bestuurder hoeft niet met elke medewerker afzonderlijk arbeidszaken te regelen zoals arbeidsvoorwaarden, dienstroosters of een reorganisatie.De ondernemingsraad overlegt, adviseert, beslist en komt op voor de belangen namens alle medewerkers met tevens oog voor het belang van de onderneming in zijn geheel.

Bruikbare ideeën van de werkvloer

De medewerkers op de werkvloer weten uitstekend wat goed is voor de bedrijfsvoering.De ondernemingsraad is de schakel om bruikbare ideeën te filteren en te delen. Denk hierbij aan verbetering productieproces of nuttige marketingtips.

Grotere betrokkenheid van medewerkers

Het doel van medezeggenschap is medewerkers meer te betrekken bij hun werk en de organisatie. Door medewerkers te laten mee weten, mee denken en zelfs mee beslissen, ontstaat er verbinding, wordt het draagvlak van een beslissing verhoogd, wordt het eigen talent uit de organisatie beter benut en bevordert het de professionele medezeggenschapsontwikkeling.

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Begrip voor organisatiewijzigingen

De ondernemingsraad weet goed wat er speelt op de werkvloer en koppelt deze belangrijke informatie terug aan de bestuurder. Zo worden de belangen van medewerkers beter meegenomen bij organisatiewijzigingen.

Vertrouwd en rust

Bij grote, onzekere veranderingen vinden medewerkers het fijn om een vertrouwd aanspreekpunt te hebben. Bij de ondernemingsraad kunnen zij hun vragen stellen of problemen aan de kaak stellen zonder bang te zijn voor eventuele gevolgen.

Betrokken en kundige medewerkers

De ondernemingsraad signaleert, onderhandelt, adviseert, heeft een stem, sluit aan, vraagt door, denkt mee, komt op en verbindt. Dit wordt gedaan voor een gezonde organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Ondernemingsraadsleden  leren vaardigheden aan te spreken of te ontwikkelen, zoals communiceren, netwerken, onderhandelen, argumenteren en bedrijfsstrategieën beoordelen. Maar ook samenwerken en luisteren is van groot belang.