Wie is Inge?

191227 Leef geniet lach geluk Debby handen foto zwart wit 1

Inge van den Ende

Door mijn ambities en zoektocht naar uitdagingen, veranderingen, vernieuwingen en verwachtingen heb ik mezelf op 3 januari 2020 als zelfstandig Ambtelijk secretaris geregistreerd.

Na jaren als (directie-)secretaresse te hebben gewerkt bij met name internationale bedrijven (Philips Business Electronics B.V., Interfood B.V., Roche Nicholas B.V., Walker Hagou Magnetics B.V.), ben ik in 2008 begonnen als ambtelijk secretaris bij een middelgrote zorginstelling Zorg in Oktober en Woningstichting de Kempen (15 OR-leden). Een nieuwe vorm van medezeggenschap heb ik daar vorm en inhoud gegeven. Daarnaast was ik de back-up voor de ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van deze organisatie.

Na 8 jaar ben ik naar het gefuseerde ziekenhuis ETZ in Tilburg gegaan om daar een OR van 23 leden te ondersteunen. Omdat er van twee naar één OR is gegaan, is ook daar een nieuwe vorm van medezeggenschap ontstaan.

In 2017 ben ik bij multinational Fujifilm Tilburg gaan werken om één gezamenlijke OR van twee verschillende Fujifilm entiteiten te adviseren in hun werkzaamheden (15 OR-leden). Om de participatieve medezeggenschap nog beter te kunnen implementeren heb ik de ambtelijk secretaris leergang D Adviseur Dialoog en Participatie gevolgd.

Ondertussen was ik als ouder lid van de medezeggenschapsraad van scholengemeenschap Pius X-college in Bladel. Ik ben met name waardevol geweest bij onderwerpen, zoals aanstelling nieuwe rector en Raad van Toezicht-lid.

Ik ben enorm gedreven om de kwaliteit van medezeggenschap in een organisatie te verbeteren en heb de keuze gemaakt om per 2020 als zelfstandige Ambtelijk secretaris te werken.

Interim opdrachten

September 2022 – heden Kredietbank Limburg
Als adviseur ondersteun en coach ik zowel de bestuurder als OR over medezeggenschapszaken

September 2022 – heden
Externe vertrouwenspersoon Jeugdzorg Limburg

September 2022 – heden
Lid Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie Thebe

2022 – heden AniCura
Het begeleiden, adviseren en coachen van de Tijdelijke OR (TOR) in medezeggenschapszaken.

2021 – heden Nelipak Healthcare Packaging.
Het begeleiden, adviseren en coachen van de OR. De OR onderhandelt zelf over de arbeidsvoorwaarden en Sociaal Plan. Het moederbedrijf zit in Amerika.

2020 – heden Scandinavian Tobacco Group.
De OR is begeleid in een fabrieksovername en sluiting van de productiesites.
Momenteel adviseer en ondersteun ik de 3 ondernemingsraden in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, inrichting nieuw kantoor en nieuwe vorm van medezeggenschap.
Ik ben lid van de commissie Sociale begeleiding.

2021 – heden Leidsche Rijn Julius Gezondheidszorg
Doordat de verkiezingen vorig jaar zo succesvol waren verlopen, mag ik ook in 2022 de digitale verkiezingen organiseren.

2021 – december 2021 Diamant Groep Tilburg
De OR coachen, adviseren en ondersteunen in OR-zaken tijdens de afwezigheid van de vaste Ambtelijk secretaris.

2021 – april 2021 Vivre Kinderthuiszorg.
Het organiseren van de digitale verkiezingen.

2020 – september 2021 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.
Naast het adviseren van de OR heb ik de (digitale) verkiezingen gecoördineerd en is er gewerkt naar een nieuwe manier van (participatieve) medezeggenschap.

2020 – april 2021 Elkerliek ziekenhuis.
Het begeleiden, adviseren en coachen van de OR. De participatieve vorm Medezeggenschap 2.0 heb ik geïmplementeerd. 

2020 – augustus 2020 Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum.
Naast het adviseren van de OR heb ik de (digitale) verkiezingen gecoördineerd. De nieuwe OR en secretaris zijn voldoende begeleid om het zelfstandig te kunnen doen.

Ik ben bekend met de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 2018 en de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

" Het gaat niet om mij, maar om de raad. Mijn energie en motivatie haal ik uit de groei van de ondernemingsraad door mijn ondersteuning. "

Ambtelijk secretaris opleidingen

Leergang 2: de ambtelijk secretaris als beleidsontwikkelaar en beleidsondersteuner
Leergang 3: de ambtelijk secretaris als adviseur en coach
Leergang 4: de ambtelijk secretaris als adviseur Dialoog en Participatie

Gecertificeerde LIVP-opleiding Externe Vertrouwenspersoon Basis en Integriteit

Als lid van de Nederlandse netwerkvereniging voor ambtelijk secretarissen bezoek ik intervisiebijeenkomsten, seminars, workshops en trainingen.

Het betreft o.a. WMCZ 2018 (uitbreiding formele rechten cliëntenraden en medezeggenschapsregeling versus huishoudelijk reglement), de ontwikkeling van mij als ambtelijk secretaris (eigen persoonlijke verdieping om adviseursrol te verbreden), wet werk en zekerheid, arbeidsrecht, verlof, organisatiekunde, coaching, strategisch (personeels-)beleid, arbeidsvoorwaarden, competentiemanagement, arbeidsmarktbeleid, medewerkersontwikkeling, gezondheidsmanagement, HBO-leergang Human Resource