INGEricht op medezeggenschap

Welkom bij INGEricht op medezeggenschap

Als ambtelijk secretaris ben ik inhoudelijk goed op de hoogte van zaken omtrent arbeidsverhoudingen en kan daardoor voor anderen ingewikkelde zaken juist inzichtelijk maken. Met scherp zicht op ieders rol en respect voor ieders positie ben ik in staat de medezeggenschap stevig te ondersteunen en tóch (of júist) de samenwerking tussen bestuurder en raad te bevorderen. Ik beschik over een gezonde doorpak mentaliteit; gericht op concrete resultaten en niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Samen kijken we hoe we op professionele en ambitieuze wijze een bepaald doel kunnen behalen.

Door mijn ambities en zoektocht naar uitdagingen heb ik mezelf in 2020 als zelfstandig ambtelijk secretaris geregistreerd.

Ik geef graag nieuwe informatie en inzichten door aan OR en cliëntenraden, medewerkers en de bestuurder.
Ik breng ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar voor elk niveau. Gedreven zijn, werken met en voor mensen en mezelf voortdurend ontwikkelen, horen bij me. Mijn sterke punt als ambtelijk secretaris is het vinden van de samenwerking tussen de raad en de organisatie.

Ik vind het leuk om en ben bekend met verschillende participatieve medezeggenschapsvormen te introduceren.

Ruime ervaring in de zorg: ziekenhuis (fusie), gezondheidscentra (nieuwe OR/verkiezingen coördineren), dierenklinieken (Tijdelijke OR, opstarten nieuwe OR), jeugdzorg (participatieve medezeggenschap, externe vertrouwenspersoon) en Verpleeghuis- en thuiszorg met woningstichting (participatieve medezeggenschap) en kinderthuiszorg (nieuwe OR/verkiezingen coördineren).
Daarnaast als tijdelijke vervanging een sociale werkplaats ondersteund.
Als ouder in de medezeggenschapsraad van een scholengemeenschap gezeten (nieuwe rector en Raad van Toezicht lid).
Als procesbegeleider bij multinationals, die o.a. zelf onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en Sociaal Plan. Daarnaast bekend met de Europese OR.
In de sigarenindustrie ondersteuning van 3 OR’en bij een overname, sluiting van de sigarenfabrieken, harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en nieuwe medezeggenschapsstructuur. De rol van adviseur voor zowel de bestuurder als OR bij de Kredietbank Limburg.
De OR van Aviko geholpen met het opstarten van de verkiezingen en een ingewikkelde adviesaanvraag.
Nu ook werkzaam bij Mosadex Groep om de OR te ondersteunen in de medezeggenschap.

Mijn missie is om de kwaliteit van medezeggenschap binnen een organisatie te verbeteren door middel van samenwerken.

Ik ben bekend met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018) en de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

Externe vertrouwenspersoon
Daarnaast ben ik werkzaam als externe vertrouwenspersoon bij Scandinavian Tobacco Group en Jeugdzorg Limburg.

Lid en Ambtelijk secretaris Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie
Ik ben lid van de Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie van Thebe en ambtelijk secretaris van de sociale begeleidingscommissie bij Scandinavian Tobacco Group.