Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving.
Mijn rol als externe vertrouwenspersoon is om er te zijn voor de medewerkers bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Ik geef inzicht over de mogelijke routes en mogelijke consequenties. De medewerker houdt zelf de regie. Met als doel om in principe te de-escaleren en de informele route te benutten.

Naast het opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker, geef ik voorlichting, informeer, inspireer en adviseer ik de organisatie.

September 2022 – heden
Externe vertrouwenspersoon
Jeugdzorg Limburg

Juli 2022 – heden
Externe vertrouwenspersoon
Scandinavian Tobacco Group

April 2008 – maart 2020
Interne vertrouwenspersoon Zorg in Oktober, ETZ en Fujifilm Tilburg